Bel voor info: +31(0) 629 0416 77

Onze projecten

Home / Onze projecten

Het hoofddoel van de KicF is :

  1. het ontwikkelen en geven van trauma trainingen aan hulpverleners, die werken in kindertehuizen, scholen of kerken.
  2. Het uitvoeren van trauma programma’s voor kinderen

Project trauma trainingen (looptijd 1 juli 2019 tot 1 augustus 2021) 

In dit project ontwikkelen wij trauma trainingen voor hulpverleners, leerkrachten, voorgangers en kinderwerkers in weeshuizen, scholen en kerken. Specifiek gericht op traumahulp voor kinderen. Het uitvoeren van de trainingen in Nigeria is ook onderdeel van dit project. De trainingen zijn inmiddels in volle gang.


Project Recovery Child trauma toolkit (looptijd 1 januari 2020 tot 1 augustus 2020)

In dit project ontwikkelen wij trauma programma’s voor kinderen van diverse leeftijdscategorieën. De hulpverleners in de kindertehuizen worden getraind om onder begeleiding van de Kids in crisis Foundation een actieve rol te gaan vervullen bij de uitvoering van de trauma programma’s in het kindertehuis of school waar zij werken. Hiervoor wordt een pakket met sport- en spelmateriaal ter beschikking gesteld.


Voedselhulp aan kindertehuizen 

In onze samenwerking met een aantal kindertehuizen, zijn wij geconfronteerd met het feit dat er met grote regelmaat een financieel tekort is om de kinderen een goede maaltijd te geven.
Vanuit de Kids in crisis Foundation bieden wij financiële hulp als wij hiervoor donaties ontvangen. Hierdoor kunnen de medewerkers en de kinderen van de kindertehuizen zelf hun groente en fruit verbouwen. Sinds 2019 helpen wij incidenteel met voedselhulp, omdat de focus van de KicF gericht is op traumahulpverlening. We proberen wel andere organisaties, die voedselhulp aanbieden in contact te brengen met de kindertehuizen en hulpverleningsorganisaties, waar de KicF werkzaam is.


Abba International School 

Op deze basisschool wordt onderwijs geboden aan kansarme kinderen uit de omgeving van Rafiki vlakbij Jos, Plateau State) èn aan kinderen die in de toekomst deel zullen gaan nemen aan het traumaprogramma van de Kids in crisis Foundation. Het gebouw voor de Abba International School is in 2016 gebouwd met een gift van de Volle Evangelie Gemeente Zwolle. (Nederland).
De basisschool is gestart in september 2016 met 50 kinderen. Het is de bedoeling dat vanuit deze kleine lokale school ook educatie geboden gaat worden aan de kinderen, die deelnemen aan één van onze trauma programma’s.

Dit project is afgerond.


Waterproject

Wij zijn bijzonder dankbaar voor de donatie van de Mocca d’Or Foundation uit Nederland. Ze hebben het mogelijk gemaakt dat we op het terrein van de school de beschikking hebben over fris water.
Ook de hulpverleningsorganisatie naast de school maakt gebruik van deze watervoorziening.

Dit project is in 2017 afgerond.